EKİP | METİNLER | YAYINLAR BASIN

ALAN İstanbul‘un ana hedefi, bağımsız ve yenilikçi çağdaş sanatın üretimine katkıda bulunmaktır. Mekansal, sosyal ve finansal unsurların sanat için harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır. ALAN İstanbul dünya çapındaki çağdaş sanat hareketinde yer almak,  dünya çapında yapılan sanatı İstanbul’a getirmek ve İstanbul’da üretileni dünyaya taşımak için kurulmuştur.

ALAN İstanbul çağdaş sanat içinde yer alan sanatçıların hem yerel hem de uluslararası sergi ve projelerine ev sahipliği yapmaktadır. ALAN İstanbul plastik ve görsel sanatlar kapsamındaki sergilere ek olarak performansların sergilendiği, video ve film gösterimlerinin yapıldığı yaşayan bir sanat ortamıdır. ALAN İstanbul sanat galerisi olmakla birlikte, özgür ve bağımsız bir sanatsal eylem mekanıdır. Bünyesinde yer alan “Proje Odaları” kapsamında ALAN İstanbul sosyal etkileşimin farklı anlatım araçlarına da kapılarını açmaktadır.

ALAN İstanbul farklı disiplinlerdeki sanatçıların ve tasarımcıların çalışmalarını sergileyebilecekleri ve kentin kültürel anlamda en yoğun bölgelerinden birinde izlenebilir olacakları bir mekandır. Bu açıdan ALAN İstanbul sadece fiziksel değil sosyal bir mekan olarak da işlev görmeyi ve sanatsal çalışmaların sosyal etkileşimin bir parçası olmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Hem mekansal anlamda hem de gerçekleştirdiği sergiler ve projeler bağlamında İstanbul sanat ağının değişmez bir parçası haline gelen ALAN İstanbul dinamik çağdaş sanat izleyicisinin ajandasındaki daimi yerini almıştır.

Kalıcı koleksiyonunda yer alan eserleri ve konusunda uzman ekibiyle, koleksiyonerler için güvenilir bir başvuru kaynağı olan ALAN İstanbul koleksiyonlarını geliştirmek, sunmak, sonraki nesillere ulaşacak koleksiyonlar oluşturmak isteyenler ya da sanat koleksiyonculuğuna yeni başlayanlar için danışmanlık sunmaktadır.