POPARTISTANBUL

 

28 Ekim 2010 – 19 Kasım 2010

Sanat tarihinin yönünü değiştiren akım POP ART oldu. Rönesanstan başlayan estetik paradigmanın sonunu getiren ve çağdaş sanatın özgürleşerek genişlemesinin önünü açan bu hareket, genişleyen küresel kapitalizm çağında dünyanın büyük sanat metropollerinde yenilenerek kendisini göstermeye devam ediyor.

POP ART 2000’lerde kimi zaman sanatsal stratejiler yoluyla kim zaman imgeler veya ikonografik göndergeleri, bazen de biçim olarak bir dil sürekliliği ile çeşitli sanatçılar tarafından güncel sanatın belirleyici damarlarından bir tanesi olarak kendisini hissettirdi. Bu çok farklı bağlamlarla ve farklı mesafelerle ortaya çıkan ortaklık üç ayrı sanatçının çalışmalarında yeni okumalara ve anlamlandırmalara açılıyor. İstanbul güncel çalışmalardan oluşan bu sergi ile Yeni Pop Art bağlamında yeni bir söz söylüyor!

ALANistanbul galerilerinde 3 çağdaş sanatçının eserleri mekânsal bütünlük içerisinde sergileniyorlar. Bu açıdan farklı sanatçıların farklı medyumlar kullanarak ürettikleri POP ART diline karşılık gelen çalışmaları karşılaştırmalı olarak çoklu algılamalara açılmaktalar. Sergi 60lar New York’unda doğmuş olan akımın 2000’ler İstanbul’undaki yansımalarını ortaya koyarak, küreselleşmenin sanatsal direnç ve ifade alanlarındaki çeşitlenmelerini de izleyiciye aktarmayı amaçlıyor.

 

Kezban Arca Batıbeki

Ardan Özmenoğlu

Bahar Oganer