“Sharkan”

ALANistanbul -I // 19 Ocak 2011 – 11 Şubat 2011 

Şevket Sönmez büyük boyutlu resimleri ve video çalışmalarının birlikte kurguladığı “Sharkan” isimli 7. kişisel sergisi ile 19 Ocak 2011 – 11 Şubat 2011 tarihleri arasında ALANistanbul -I’de!

“Üç ayrı videoumu bir araya getirerek oluşturduğum düzenleme ve büyük boyutlu resimlerinden seçtiklerimle Alanistanbul ’dayım.

Daha önceki çalışmalarımda yapay ve doğal varoluş karşıtlıklarını, bireysel ve resmi tarih çatışmalarını kişisel geçmişimin merceğinden incelerken bu sergimde yoluma şerit değiştirerek devam ediyorum; pantografın yarı belgesel mantığı bu sergide rüyaları ve hayalleri çağrıştıran bir niteliğe bürünüyor. Arşivlenmiş mekan ve insan görüntülerinin yerini o mekanlarda kurulan hayallerin görüntüleri alıyor.

Videolarım belleğin kronolojik işleyişiyle anlık görüntülerin süperpozisyonunu kaynaştıran bir yöntemle oluşturuldu; tarihsel algının yapaylığıyla imgelerle çevrelenmiş kaotik bir yaşantının ifadesi imajları buluşturuyorum. Başı ve sonu olan, çizgisel bir hatta ilerleyen hayat tasavvuru, bir yöne doğru ilerleme duygusu, buna karşılık hiçbiri bir başkasından ne önce ne sonra duran sonsuz sayıda görüntüler. Üst üste yığılan imgeler; sonsuz  ‘layer’ lar dünyası. Sergilediğim resimler sözkonusu işleyişi pentüre aktarma denemesi.

Günümüzün endüstriyel üretim biçimlerindeki hızlı değişim ‘sanat’ algısını da kökten etkiliyor. Kitch ürün toptancılarının buluştuğu büyük bir ticari komplekste dolaşırken sadece bir çağdaş sanat fuarında ya da bir bienalde dolaşıyor gibi olmuyorsunuz, hayatınızın coğrafyasının üzerinde paraşütle uçar gibi oluyorsunuz.

‘Sanat’ mevhumunun konforlu ortamından uzak bir karmaşa dünyasına düşüyorsunuz.

İşin ilginç yanı, paraşüt açık mı değil mi belli değil.”    Şevket SÖNMEZ, Kasım 2010 Londra

 

Exhibition Catalogue (PDF, 0.5 Mb)

Sharkan, video