‘KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ VE KURT’

Ali Gel

30/11 / 2016 31 / 12 / 2016

Ali Gel, yeni sergisi “Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt” – “Little Red Riding Hood and the Wolf’’ ile ALAN İstanbul’da!

Biraz sonra bu ormandan kırmızı başlıklı bir kız çıkacak ardından da bir kurt… İşte bu yüzden her yer sessiz, adımlarımız parmak uçlarında meraklı bakışlarla bekliyoruz onları …1

Her masalın bir kahramanı vardır. Bir de bu kahramanı var eden düşmanı… ‘Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt’taysa, kırmızı başlıklı kız masumiyeti, kurtsa türlü dalavere çevirerek masumiyetin yok olmasına neden olan metaforu simgeler.

“Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt” – “Little Red Riding Hood and the Wolf’’ sergisinde Ali Gel canlı renklerin hakim olduğu büyük boyutlu peyzajlarıyla arar kişinin varoluşundaki masumiyeti. Anlatımı masalsı, renkleri olabildiğince canlıdır. Yarattığı masalsı ormanlarda tüm dokular neredeyse birbirine geçmiştir. Etkili tuşelerin renklendirdiği ormanlarla bütünleşen, ihtişamlı ağaçların kapladığı koca bir evrenle karşılaşırsınız sanatçının eserlerinde. Bu canlı ve masalsı ortamın içinde bazen devrilmiş bir ağaçtır izleyicileri bekleyen bazense karanlık bir kuytu. Tam da bu yüzden Ali Gel’in resimlerinde detaylarda gizlidir varoluş. Birbirini var eden zıtlıklardır çünkü. Hiçbir şey tek başına masum, saf ya da temiz değildir.

“Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt” – “Little Red Riding Hood and the Wolf’’ Türkiye Çağdaş Sanatı alanında az görülür bir teknik kapasite ve biçimsel ifade ile varoluşa ve bireye ışık tutan bir sergi niteliğindedir. Kişinin bilinçaltı köklerinin sıradışı bir yorumla peyzaj üzerinden sorgulandığı bu sergide, sanatçı, izleyicilerini kendi masallarına götürür. Ormanla temsil edilmiş varoluşumuz, içinde barındırdığı iyi-kötü tüm zıtlıklarıyla, ancak bir o kadar da birbirine geçmiş dokuların bütünlüğü ve yalınlığıyla üst düzey bir teknik kapasiteyle resmediliyor. Böylece sergi içerdiği anlamsal zenginlik ve boya kullanımındaki ustalık ile pentürün sanattaki sarsılmaz yerinin altını tekrar çiziyor.

“Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt” – “Little Red Riding Hood and the Wolf’’ sergisi 30/11/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilecek.

1Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt, Yıldız Ersağdıç, 2015, İzmir.