ARKADAN YAKLAŞMAK

ZAFER ARACAGÖK

09 /10 / 2015 07 / 11 / 2015

Zafer Aracagök yeni sergisi Arkadan Yaklaşmak ile ALAN İstanbul’da!’da!

Zafer Aracagök Arkadan Yaklaşmak adlı sergisiyle çizgi ve suluboyayı figürsel dolaşım alanlarının içine çekiyor. Kompozisyon/dekompozisyon ritimlerinden yola çıkıp figüre stratejik yaklaşımlar geliştirerek figürsel olanı yakalamaya çalışıyor. Çizgi ve rengin bol katmanlı, temsile arkadan yaklaşan kişisel ifade biçimlerini çoğulsallığa açarak izleyiciyi travmalarıyla başbaşa bırakıyor ve kendi ilk sahnesini bulmaya davet ediyor. Heterojen çizgiler – ya da çizgimsiler – sadece göz ya da kulakla değil bütün bedenle rezonansa girerek arkadan yaklaşımı acıdan çok haz üretim makinalarının gümbürdeyen titreşimlerine açıyor.

Deleuze ve Guattari felsefesi üzerine yazdığı makale ve kitaplardan ve SIFIR adı altında ürettiği elektronik müzik çalışmalarından tanıdığımız Aracagök, serginin konseptini yine Deleuze’den yola çıkarak kurmuş. Arkadan Yaklaşmak, Deleuze’ün kendinden önce gelen filozofların düşüncelerine yaklaşma biçimini ve onlardan canavarlar üretme amacını tanımlıyor. Aracagök’ün suluboya işlerinde ise çizgi ile renk bileşenleri figürselin konturlarında dolaşıp gerek düşünsel, gerek güncel ve toplumsal çelişkilerin korkunç ve canavarımsı niteliklerini arka-planda görünür kılarak nüktedan, bol gülmeli ve gürültülü bir ‘event’ yaratıyor. Ayrıca, sanatçının sergiyle aynı zamanda yayınlanacak kitabı Atopolojik Sapmalar: Deleuze ve Guattari, ‘arkadan yaklaşmak’ kavramına olduğu kadar queer kuram ve farklı cinsel-oluş’lara kendi icadı yaklaşımlar üreterek suluboyalılıkta yarattığı görselliğe kaynağı tespit edilemeyen sapmalar mucizelendiriyor.

Arkadan Yaklaşmak sergisi 7 Kasım 2015 tarihine kadar ALAN İstanbul’da görülebilecek.