Çağrı Saray ALAN’daki sergisini 2 Aralık 2009 tarihinde izleyicilere sunuyor. Sergi 30 Aralık 2009 tarihine kadar gezilebilir.

Bellek oluşturma, “görülmeyene” bugünün konjonktüründen yeniden bakma, varolanı gösterme ve yeniden bir araya getirme (postprodüksyon) gibi duruşları yan yana getirerek bir üretim sürecinin analizini yapmak, KAYIT-DIŞI  – 1 sergisinin temel sorunlarıdır.
Sergi desen temelli çalışmalardan (füzen, pastel gibi farklı tekniklerde üretilmiş desenler ve bu desenlerin asetat-fotoğraf gibi tekniklerle yan yana gelişlerinden) oluşmaktadır. Bu işler; benim enstalasyon, video gibi farklı mediumlarda üretmiş olduğum son dönem işlerimin hem birer dokümanteri niteliğinde ve hem de; desen niteliğiyle başlı başına bir sanat nesnesi temsiliyetini izleyiciye sunmaktadır. KAYIT-DIŞI – 1 sergisi; aynı zamanda, sürecimi yansıtan bizzat benim gerçekleştirdiğim ya da sanatçı olarak katıldığım bir dizi serginin bağımsız olarak yeniden incelenmesi için de olanak yaratmaktadır.
Bu yan yana gelişler, bir anlamda görülmemiş ya da unutulmuş-kayda geçmemiş olanın yeniden okunması ve analizi gibi durumları gündeme getirirken, tüm bu elemanlar kişisel bir arşivin izini sürmektedir.”