Canlılar

Sait Mingü

12/05 / 2016 11 / 06 / 2016

Sait Mingü, 8. kişisel sergisi “Canlılar” – “Living Creatures” ile ALAN İstanbul’da!

Sait Mingü, Türkiye çağdaş sanat alanında kendine özgü bir yere sahip. Tamamen el ile üretilen çizim ve boyamaları teknolojinin imkanları ile bir arayüzde buluşturan sanatçı, illüstratif unsurları konvansiyonel pentür ve kağıt üzerine uygulamalar ile harmanlıyor; böylece geleneksel teknikler ile yeni medya altyapısını bütünleşik kullanarak kendisine ait etkili bir anlatım dilini mümkün kılıyor. Sanatçı, özellikle son dönem çalışmalarında öne çıkan dışavurumsal unsurlar ile “fiction”vari öyküsel görselleştirmeleri iç içe sokarak izleyici ile yoğun bir duyumsama ilişkisi kuran çalışmalar ortaya koyuyor. Kimi zaman iyimser, kimi zaman daha karanlık bu çalışmalar, zarif ve şiirsel bir hissiyet barındırırken diğer taraftan renk kullanımı ve dinamik çizgisel komposizyonlar ile etkili birer görsel tasarım niteliğindeler.

“Canlılar” – “Living Creatures” sergisinde Sait Mingü, insanın sosyal, doğal ve yapılı fizik- çevresi ile kurduğu ilişkisel dinamiklerden yola çıkıyor. İnsan otonom olmak bir yana, hem zihinsel hem de bedensel yönüyle bir bütünün parçası olarak anlam kazanırken, özne olarak kendisini kurabilmesi yine bu bütün ile kurduğu çatışmalı bir çelişki ilişkisine tekabül ediyor. Bu “durum”a odaklandığı sergisinde sanatçı insanın bu iç dünyasında yaşadığı ayrışma ve bütünleşme “an”larına odaklanarak ortaya çıkan duygu-durumu izleyiciye imgeler üzerinden anlatıyor. Modern çağın insanının, artarak yaşamaya devam ettiği bu ağır maneviyatı sanat tarihinde Edward Munch’un “Çığlık”ına kadar uzanan bağları ile birlikte düşünmek mümkün.

“Canlılar” Sergisi 12/05/2016 ile 11/06/2016 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilecek.