Cehennemde Bir Mevsim

Zafer Aracagök
Bahadır Boysal
Ergün Gündüz
Sadi Güran
Nuri Kurtcebe
Sait Mingu
Güçlü Öztekin
Baysan Yüksel

Arthur Rimbaud’un aynı isimli eserine ithafen.

07 /04 / 2016 07 / 05 / 2016

Günümüz sanatı birçok açıdan bir melezlikler alanı haline gelmiş durumdadır. Bu türlü melezleşme biçimleri, farklı iletişim araçlarının yarattığı yeni algılama biçimlerinden kaynaklanan ve sürekli kendisini yeniden üreten geçişli bir estetik anlayışa kapı aralıyor. İzleyicinin zihinsel düzlemde sanat türleri ve alanları arasında kategorik ayrımlar yapabilmesi, ancak inceltilmiş bir bağlam ve içerik anlayışı ile mümkün oluyor. İşte bu noktada çok farklı ihtiyaçlar ve alanlar için üretim yapan ve kendine özgü bir görselleştirme dili yaratabilen önemli illüstratörler, çağdaş sanatın üretim paradigmasının içine girişler yaparak bu alanda kayda değer çalışmalara imza atabiliyorlar. Buradaki geçişlilik, çağdaş sanat alanına hem bir genişleme sağlıyor, hem de yeni duyumsamalar için kapılar aralıyor.

“Cehennemde Bir Mevsim” Sergisi, çağdaş sanatçıların illüstratif ifade biçimleri ile illüstratörlerin çağdaş sanat alanındaki yolculukları aralığında deneysel bir sergi projesi olarak ortaya çıkıyor. İzleyiciyi, bir yandan sanat ile tasarım arasında iyice azalan mesafenin de ortadan kalkacağı olasılıkları deneyimlemek, diğer yandan da aralarındaki mesafe ölçüsünde farklılaşan estetik duyumların ayırdına varmak üzere bir yolculuğa çıkarıyor; İstanbul’da üretim yapan ve öne çıkan sanatçı-tasarımcıların arasından, görsel ve düşünsel zekayı aynı anda yüksek seviyede kullanabilen isimleri bir araya getiriyor. Böylece, bu alanda güncel bir envanterin de ilk adımı atılmış oluyor. Farklı yaş ve altyapıya sahip sanatçı / tasarımcıların çalışmaları arasında, mekanda kurulacak bir diyaloğun küratöryel bir çalışma ve kurgu ile izleyici için özel bir deneyim süreci hazırlanıyor. Rimbaud’un “Cehennemde bir Mevsim” isimli şiiri bağlamında ortaya çıkacak olan görsellikler, çoklu okumalar ve duyumsamalar için kapılar aralayacak.

“Cehennemde Bir Mevsim” Sergisi, 7 Nisan 2016 ile 7 Mayıs 2016 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilecek.