CHE VUOİ?
‘Çağdaş Sanatın Fantezi Perdesi’

Rasim Aksan
Kezban Arca Batıbeki
Ramazan Bayrakoğlu
Kadriye İnal
Huri Kiriş
Komet
İrfan Önürmen

27 /01 / 2016 27 / 02 / 2016

Küratör: Efe Korkut Kurt

Bir imge, arzuyu nerede harekete geçirir? Bu soru açıktır ki çağdaş sanat alanında varlık gösteren her sanatçı ve düşünürün gündemindeki sorudur. Bu soru 20. yüzyılın başından bu yana sanat teorisine zemin hazırlayan tüm düşünce düzlemlerinde kendisini gösterdiği için önemlidir. Fakat bu soruyu sanatın pratik alanı için daha da merkeze alan şey ise görselliğin, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hayatın tüm alanlarını kapsayıcı seviyede bir bombardımana dönüşmüş olmasında yatar.
Doğrudan, kişiler üzerinde bir ayartı ve toplumsal manipülasyon aracı olarak şeyleşen imgenin günümüz sanatının üretim paradigması açısıdan neye tekabül ettiği ise çetrefilli ve çok cevaplı bir soru olma özelliği taşıyor. Post-modern kültür eleştirisinin merkezinde yer alan ve çoğu zaman çağdaş sanatı da aynı eksende sistemin suç ortağı seviyesine indirgeyen bu söylem alanının ise yetersizliği aşılmayı hak ediyor.

Che Vuoi? Sergisi, çağdaş sanat ve arzu aralığında imgenin nasıl işlerlik gösterdiği sorusuna, Türkiye’nin önemli çağdaş sanatçılarının üretimleri üzerinden bakan bir sergi niteliğindedir. Che Vuoi? arzunun ideolojik bir mistifikasyon aracına indirgenemeyecek, sermaye ve siyasetin stratejilerine direnen kör noktasına dikkat çekmeyi hedefler. Görsel açıdan arzu, neyi gördüğümüzle değil, neyi görmediğimizle alakalıdır. Lacan’cı kuram bu aralığa zoraki bir fantezi perdesini yerleştirir. Bu açıdan arzunun sürekli kılınabilmesi, tam da onun nesnesine erişiminin imkansızlığında mümkündür ve fantezi bu na-mevcut nesnenin yerini alır. İşte bu tersine çevirme, izleyici özneyi büyük bir soru ile baş başa bırakır: “Che Vuoi? ( İstiyorsun ama neyi? ). Bu, çağdaş sanatçının kurduğu fantazmik senaryo ile arzunun sabitlenmesi mümkün olmayan tetikleyicisi olarak kendisini ( yeniden ) var-ettiği andır. Bu sergi bu ‘an’ı deneyimleme girişimidir.

CHE VUOI? ‘Çağdaş Sanatın Fantezi Perdesi’ Sergisi, 27 Ocak 2016 ile 27 Şubat 2016 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilir.