Deniz Güvensoy,  kuşatması altında olduğumuz ezici hipergerçekliği sürrealist resim dilini ve stratejilerini kullanarak ele alıyor.
Bir taraftan yeni medya araçları ve ifade biçimlerinin geri plana doğru itilirken diğer taraftan da internetin dolaşım ağının kodlamalarına maruz kalan resim sanatı, kendi içinden yepyeni bir güç ve zenginlik ile her geçen gün genişleyen güncel sanat pratikleri içerisinde etkin yerini korumaya devam ediyor.
Deniz Güvensoy, ALANistanbul’un mekansal olasılıklarını simülasyon ile gerçekliğin eridiği bir düzlemde hayal gücünün ifadeleriyle birleştiriyor. Çalışmalar ortak bir bağlamdan türeyen ve her biri kendi içinde derinleşen birer kaçış çizisi olarak yeni anlamlar üretiyorlar. Bu yönden http:// sergisi artık tamamen aşina olduğumuz ve içselleştirdiğimiz “durum”un içinde yeni bir ALAN açmayı hedefliyor.