Duvarlarda Saklı

Alper Bıçaklıoğlu

01 /03 / 2016 02 / 04 / 2016

Alper Bıçaklıoğlu, 7. kişisel sergisi “Duvarlarda Saklı” ile ALAN İstanbul’da!

“Duvarlarda Saklı”, modern kent duvarlarının parçası haline gelen ve çoklu kültürel ve politik içeriklerin taşıyıcısı afişlerin, çağdaş sanat bağlamında yeniden üretimine karşılık gelen bir sergi. Kentin sahipsiz kalan duvarları modern dünyanın düzenleyici tüm unsurlarına karşı bazen bir direniş, bazen alternatif bir ifade alanı olarak kendilerini gösterir. Sanatçı bu çok katmanlı durumu, plastik üretiminin temel unsuruna dönüştürerek kendine özgü estetiğini ortaya çıkartıyor. 60’lardan günümüze uzanan bir perspektifte Bıçaklıoğlu’nun çalışmaları, bazen doğrudan politik göndermeler içeren işler olarak, bazen de sadece alt-metinsel olarak anlaşılmayı bekliyorlar. Sanatçı, katmanlar arasındaki renk-doku-malzeme ve figürasyon ilişkisini tekil birer eser kategorisine çıkartarak izleyiciyi, günlük hayattaki algılamasına oranla etkileyiciliği yüksek eserler ile karşı karşıya bırakıyor.

Çağdaş sanatın yollarını tarihsel olarak iki akım döşemiştir: Yeni Avangard ile Pop Art. Yeni Avangard, sanatta görselliği bir estetik üretim olmaktan ziyade “durum”lara ve “olay”lara bağlama eğiliminde idi. Bu, aralarından birçok sanatçının kentin içinde serbestçe hareket ederek simülasyondan kaçınabilecekleri ve ticari-kurumsal yapıların egemenliğinden kurtulabilecekleri bir ortam sağlıyordu. Pop Art sanatçıları ise tam tersi bir strateji ile doğrudan kapitalist sistemin tüketim ideolojisini yeniden üreterek onu ifşa ediyorlardı. Alper Bıçaklıoğlu, çalışmaları ile bu iki temel stratejiyi bir arada kullanarak yeni kuşak çağdaş sanat dünyası için yeni ve kullanışlı kapılar aralıyor.

“Duvarlarda Saklı” Sergisi, 1 Mart 2016 – 2 Nisan 2016 tarihleri arasında, ALAN İstanbul’da görülebilecek.