Felaket Her Şeyin Çaresine Bakar

Huri Kiriş

06/09 / 2016 08 / 10 / 2016

Huri Kiriş, 4. kişisel sergisi “Felaket Her Şeyin Çaresine Bakar” – “The Disaster Takes Care Of Everything’’ ile ALAN İstanbul’da!

Huri Kiriş, Türkiye Çağdaş Resim Sanatı’nda kendine özgü bir yere sahip. Sanatçı, genellikle figüratif öğelerin ve yogun peyzajın hakim olduğu eserleriyle yaşadığı coğrafyanın sosyal ve siyasal gerilimlerini pentüre aktarıyor. “Felaket Her Şeyin Çaresine Bakar” – “The Disaster Takes Care Of Everything’’ sergisinde Huri Kiriş, genellikle koyu renklerin hakim olduğu yağlı boya tablolarıyla bir yandan yoğun bir derinlik duygusu yaratırken diğer yandan eserlerindeki kaynağı belirsiz bir karanlığın içinden çıkan hayvan, bitki ve insan figürleri ile dünyanın içinde bulunduğu sosyal ve siyasal devinimlerin birey üzerinde yarattığı ağırlığı şiirsel bir dille resmediyor. Sanatçı, yoğun bir peyzajın karanlıkla birleşerek ürettiği mekanlarla, hem bilinçdışı köklere imge üzerinden gönderme yapıyor, hem de bireyin varoluşsal özünün içinde bulunduğu ortamla nasıl çatışabildiğine vurguda bulunuyor. Resimlerindeki yoğun dramatik öğeler, ironi ve ince detaylarla birleşerek, izleyiciyi, kendi dünyasında uzun soluklu bir sorgulamaya yönlendiriyor.

“Felaket Her Şeyin Çaresine Bakar” – “The Disaster Takes Care Of Everything’’, Türkiye Çağdaş Sanatı alanında az görülür bir teknik kapasite ile pentürün sarsılmaz yerinin yeniden altını çizen bir sergi niteliğindedir. Sanatçı bu çalışmalar ile izleyicileri Rönesans’tan modern sanata, modern sanattan günümüz sanatına dalga dalga gelen resim geleneğinin bir ileri aşamasına davet ediyor. Kiriş, resim ile edebiyat, resim ile felsefe ve yine resim ile toplumcu düşünce düzlemleri aralığında oluşturduğu kendine özgü resim dili ile çağdaş sanatın duyusal ve didaktik arka-plandan kopartılmadan da etkili bir şekilde ortaya konulabileceğini gösteren nadir sergilerden bir tanesine imza atıyor. Bu yönüyle de sanatçı hem yerelde hem de uluslararası alanda iddialı çıkışı ile ayrıcalıklı bir yeri hak ediyor.

Felaket Her Şeyin Çaresine Bakar” – “The Disaster Takes Care Of Everything’’ sergisi 06/09/2016 ile 01/10/2016 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilecek.