GÜZEL AMA YALNIZ KADINLAR

7 Mart 2012 – 1 Nisan 2012

Fotoğraf + Video Enstalasyon

ARDA YALKIN – BARAN TOKMAKOĞLU – BENNU GEREDE

CEM BÜYÜKHANLI – EMİNE CEYLAN – VOLKAN ERGEN


OPHELIA

Could beauty, my lord, have beter commerce than

With honesty?

HAMLET

Ay, truly; forthepower of beauty will sooner

Trans form honesty  from what it is to a bawd than the

force of honesty can translate beauty into his

likeness: this was sometime a paradox, but now the

time gives it proof. I did love you once.

ALAN Istanbul “Güzel Ama Yalnız Kadınlar” sergisiyle, Dünya Kadınlar Günü’nden bir gün önce, kadın ve kadınlık algısı üzerine yerleşik tarihsel sorguları, sanatçıların perspektifinden öznel vurguyla birleştiriyor ve izleyicisini kültürel kodlamaların ötesinde içsel bir yüzleşmeye davet ediyor.

Neden kadınlık uygarlık tarihinin içinden çıkılması en güç sorularından birisi haline gelmiştir? Erkek egemen bir dil içinde belki de kodlamaya direnen ve sürekli arıza veren bir oluş. Erkek egemen iktidarın zafiyetine odaklanan bir hınç alanı.  Libidinal ekonominin katalizörü. Arzusu tarif kabul etmeyen bir arzu nesnesi!

“KADIN YOKTUR”

Lacan’ın “Kadın yoktur” önermesinin şöyle ifade ediyor:

“Kadın erkeğin semptom”undan başka bir şey değildir.  Büyüleme gücü var olmayışının boşluğunu maskeler, dolayısıyla nihayet reddedildiğinde, bütün ontolojik tutarlılığı kaybolur.”

Beylik ataerkil deyişlerde, mitlerde, mitoslarda kadının yeri bellidir: kadın erkeğin günahıdır, suçluluk duygusudur, yoldan çıkarıcısıdır, ocak batıranıdır. Havva, Adem’i tamamlayan biri değil Adem’in fazlasından oluşmuş bir defodur. Yaratılış miti bir kenara, kadının erkeğin “baş ağrısı” olarak tanımlandığı mitosun son noktası Athena’nın doğumudur: Zeus’un başı ağrır, baş ağrısından Athena çıkar.

“Güzel Ama Yalnız Kadınlar” sergisi dile gelemeyen olgunun, simgeselleştirmeye direnen çağdaş sanatın araçları ile ifadesini arıyor. Sergi, izleyicisini görselliğin imkanları ile var olan cinsiyetçi dilin sınırlarında, seslendirmeyen vaatlerle dolu kişisel bir yolculuğa çıkarıyor. 7 Mart’ta başlayacak “Güzel Ama Yalnız Kadınlar” , ALAN İstanbul’da 1 Nisan’a kadar izlenebilecek.