“HERSTORY”

EYLÜL ASLAN

03 /12 / 2015 02 / 01 / 2016

Çağdaş Fotoğraf Sanatçısı Eylül Aslan İlk Kişisel Sergisi “HERSTORY” ile ALAN İstanbul’da!

Eylül Aslan’ın sergisinin adı “Herstory” esasen Avrupa’daki bir feminist düşünce ve eylem akımına karşılık geliyor. Tarihin hem yazım, hem yaratım olarak erkek merkezli oluşuna bir karşı duruş anlamında tasarlanmış bir kelime. “His-tory” nin “Her-story” olduğu yeni dünya ve yaşam tasavvuru, bu serginin de içeriğinde kendisini gösteriyor. Erkek egemenliğinde kadınların yaşadığı zorluklar, kadın olmanın ne demek olduğu sanatçının ilgilendiği konular arasında. Görsellerin sadeliği ve oyunculuğu bizi Eylül Aslan’ın niyetinin ciddiyet ve ağırlığı konusunda yanıltmamalı. Eylül Aslan’ın sanatı, kısaca ifade etmek gerekirse, kadınların karşı karşıya kaldığı siyasi ve dini baskıya ve kadın bedenselliğinin tabu olduğu ve kadınların cinselliklerini bastırmak zorunda bırakıldığı toplumlara yönelik bir tepki. Sanatçı; “Fotoğraflarımın her biri bir hikaye anlatıyor ve benim hikayemin yanında diğer kadınların da hikayesini anlattığını düşünüyorum” diyerek çalışmalarının içeriğini özetliyor.

Eylül Aslan, fotoğraf serileri ile oluşturulmuş 2 adet kitap yayınlamıştır. Bu seriler sanatçının günlük hayatın içinde ‘kadın-oluş’a dair izleyiciye dokunan imgeler olarak ortaya çıkıyorlar. Bu imgeler bir yandan da bastırılan ve erkek egemen bir bakışın şiddetine maruz kalan kadın cinselliğinin kendini yeniden özgürlüğüne kavuşturma girişimleri olarak da okunabilir. Samimi, hassas ve duyarlı bir cinsellik, erkeğin fetişleştirip, metalaştırma eğilimiyle ortaya çıkandan epey farklılaşıyor. Çalışmalardaki imgelemi oluşturan kişiler ve nesnelerin yaptığı çağrışımlar her bir çalışmanın sürpriz denebilecek beklenmedik bir etki yaratmasına neden oluyor. Aslan’ın yumuşak ışık tonlamaları, eserlerinin izleyici üzerinde yarattığı yumuşak ve narin hissiyatı daha da belirginleştirir özellikte. Bu yönden çalışmaların içerik ve biçimsel estetiği birbirilerini arttırır nitelikte bir seğire olanak sağlıyorlar.

“Herstory” sergisi 2 Ocak 2016 tarihine kadar ALAN İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.