Mors alfabesi düşünülerek, günümüzde iletişim ve ritmin kullanım şekillerine protest bir yaklaşımda bulunan performansın genel ismi ortaya çıkıyor. Mors isimli görsel-işitsel projenin temellerini atan Karahan Kadırman, 2000 yılında alan kayıtları üzerine enstruman kayıtları ve müzikal araştırma konuları ile sanatlararası iletişim, toplum bilim, çağdaş ve ethnic müzik konuları üzerinde araştırma çalışmalarına devam etti.  Perde üzerinde ayrıntıları aradan kaldırıp, ışığın uzak – yakın ilişkisi ile görsel ve o an yapılan müzik ve kayıtlarla işitsel olan performansın ana hatlarını oluşturdu. 2007 yılında ve deneysel elektronic formları, zamansal deformasyonları ile elektronik müzik kompozitörü Efe Akmen Mors’a katıldı. Communication  teması ile ses ve ritm arkiteplerinin (temel biçimlerinin) algılanma ve iletişim seviyeleri olarak anlatıldığı audiovisual performansı sergilediler. MORS; Ritim ve iletişim performansı.  Görsel ve işitselliğin melez alanında, benlik ve varoluş, toplumsal iletişim ve kaos, denge ve yabancılaşma, çağdaşlık ve dönüşüm ve tinin; uzakları yakınlaştıran ışıkla perdede buluştuğu bir performans.  Sanatlararası iletişimi hedefleyen MORS; ıșık, ses ve ses örneklemleri ile 23 Ekim 2010 cumartesi günü  ALANistanbul da  performans sergiledi. Karahan Kadrman Onur Aziz Özteki Tonguç Gökalp Ekin İdiman Aykut Beysi

* some sound samples by Efe Akmen