İKRAR | B İ R Ü M İ T I L G I N Y İ Ğ İ T P E R F O R M A N S I

9 Nisan 2011

Saat: 19.00

ALANistanbul – II

Ümit Ilgın son performansı ile ALANistanbul’da! Sanatçı imaj bombardımanı altında yaşadığımız tüketim toplumu ve popüler kültür eleştirisini en uç noktaya taşıyor!

Bu bir an seremonisi, 20 dakika gönüllü ağlayıcı olmak… Acıyı ve kini hissetmek…

Ümit Ilgın Yiğit seni ağlamaya, bir anlık saygı duruşuna, ahde vefaya, şahitlik etmeye çağırıyor.

Ümit Ilgın Yiğit’in “girişgelişmesonuç” adını verdiği performans üçlemesinin sonuncusu olan ikrar ilk ve son kez ALANistanbul-II’de gerçekleşecek. Sanatçı izleyiciyle benzer bir his iklimine yolculuk etmeye çalışıyor.