İlerlemenin Kutsallığı ve Zorbalığı

“Sanctity and Despotism of Progress”

Sanatçılar:

Murat Germen- Melih Görgün- Borga Kantürk – Vahit Tuna – Erol Eskici

Küratör: Emre Zeytinoğlu

04 Ocak 2013 – 02 Şubat 2013

ALAN İstanbul, 4 Ocak 2012 tarihinde açılacak olan “İlerlemenin Kutsallığı ve Zorbalığı” adlı bir sergiye ev sahipliği yapacak. Emre Zeytinoğlu’nun “Duvar” dergisinde yayınlanan “İlerlemenin Kutsallığı ve Zorbalığı” yazısından yola çıkılarak tasarlanan bu sergide yer alacak sanatçılar: Murat Germen, Borga Kantürk, Erol Eskici, Melih Görgün ve Vahit Tuna.

Bu sergide sanatçılar, “ilerleme” saplantısının tutsağı haline gelen bir yaşamı yorumluyorlar ve söz konusu tutsaklığın yol açtığı çarpık-toplumsal durumları, son derece açık seçik görüntülerle gözler önüne seriyorlar. Murat Germen, “kentsel dönüşüm” konusunu birey, iktidar ve kurumlar arasındaki ilişkiler bağlamında eleştirel bir biçimde ele alırken, Melih Görgün, aynı eleştirel bakış açısı ile “göçmenlik” ve “yurttaşlığa kabul” süreçleri üzerinde duruyor. Borga Kantürk, “ilerleme enformasyonları” altında belleklerin yitirildiği ve bunun da özellikle adalet kavramını yok ettiği düşüncesinden yola çıkarak, tüm bunları günümüzün enformasyon araçlarını kullanarak ortaya koyuyor. Erol Eskici, “ilerleme” kavramı ile “bilgi” arasında bir bağ kuruyor ve bu bilgiyi de ansiklopedik bir alanın içine sıkıştırarak, onu mutlak ve meşru bir bilgiye dönüştürüyor. Vahit Tuna ise “kirli ve kibirli” olarak tanımladığı bir süpürgeyi galerinin ortasına yerleştirerek, onun “dik” duruşu ile “ilerlemeci” anlayışın vazgeçilmezliği arasında bir benzerlikten söz ediyor.

Sanatçı seçimlerinin Emre Zeytinoğlu tarafından yapıldığı sergi, 02 Şubat 2013 tarihine kadar ALAN İstanbul’da görülebilir.