6 Ocak 2011 – 18 Şubat 2011

Aslı Biçer ilk kişisel sergisi  ‘’İmla Hataları’’ ile çağdaş sanatta yeni resim ile yeni bir estetiğin sınırlarında geziyor. Aslı Biçer, görsel imgelemin şaşırtıcı oyunlarını kendi yaşamının çeşitli perspektifleri ile resimleştiriyor. Ortaya çıkan yalın resim dili, zaman zaman görselin parçalı sekansları olarak kompoze olurlarken, kimi zaman da katmanların dokular olarak iç içe geçtiği gizli, çoğul perspektiflere açılıyorlar. Bu çoğul perspektiflere yerleşen bedenler hareketli merkez öğeler haline gelirken, canlı olan ile cansız olan, dirimsel olanla mekânsal olanın iç içe geçişleri, görsel gerçekliğin hakikatini sorgulayan yeni imgeler ortaya çıkarıyor.

Aslı Biçer resmi bütün ile detayın karşılıklı gerilimine şahit oluyor. Bu gerilim kimi zaman grafikleşen genişleyen yüzeyler ile iyice incelmiş detaylı figürlerin birbirlerini güçlendirdikleri diyalektik bir birlikteliğe denk düşmekteler. Böylece her bir resim bakışın mesafesi ölçüsünde yeni bir görsel ifadeye açılmakta, kişinin resim ile kurduğu izleme ilişkisini dikkat gerektiren yoğun bir sürece dönüştürmektedir.  Resimler izleyiciden bağımsız kendi içlerinde yeni birer yaşama açılırken, bakanın dışında kaldığı ve yabancılığı ölçüsünde de röntgenci bir içgüdünün hissiyatı kendisini belli eder.

Aslı Biçer resmi içine fırlatılmış olduğumuz verili evreni, monotonlaşan imgelemi aynı serbest bir metnin düzenli, öğretilmiş kalıplarını aşmak adına yaptığı kuralsız yazı gibi, kendi belleği ile üretilmiş, dayatılmış ve öğretilmiş imgelemde imla hatalarını yeni bir estetik için bilinçli olarak yapıyor. Ortaya verili gerçekliğin soğuk ve sıkıcı görselliğini tersine çeviren duygusal açıdan hassas, görsel açıdan yoğun ve şaşırtıcı resimler çıkıyor.