‘INFORMEL’

Harun Antakyalı

12/10 / 2016 12 / 11 / 2016

Harun Antakyalı, 25. kişisel sergisi “Informel” – “Informal’’ ile ALAN İstanbul’da!

TDK’ya göre “Informel” biçimsel olmayan, resmi olmayan demektir. 1950’lerden sonra sanatta da kendine yer bulan bu akımın sanatçılarının amacı geleneklere sadık kalmak değil, aksine onları aşmaktır. Harun Antakyalı eserlerinde bu tutum tüm yönleri ile kendisini gösterir. Gerek kullandığı malzeme gerekse de eserlerindeki form ve biçimin kendine özgü sıradışı doğası izleyicilerinin plastik sanatlardaki ezberlerini bozar. Eserlerindeki primatif desenlerin getirdiği basitlik hissi aslında çok katmanlı bir sanat serüveninin içinde, sanatçının sınırlarını zorlamasıyla ortaya çıkmış bir sadeliğin yansımasıdır. Malzeme seçimi ile sanatçı, kente dair olan ve tüm yaşam alanlarını yaratan betonu çok farklı bir yönüyle ve yepyeni bir yorumla sanat izleyicisinin karşısına getirir. Beton artık dış mekan ait bir yaşam alanı unsuru olmaktan çıkmış, neredeyse sokakta yer alması gereken bir grafitinin taşıyıcısı ve dahası malzemesi haline gelmiştir. Bu yönüyle sanatçı bir anlamda kenti yeniden yorumlayıp izleyicisine taşır. Bununla yetinmez, eserlerinde kullandığı slogan ve sembolik öğelerle, yaşadığı coğrafyanın bireysel ve toplumsal sorunlarına da göndermelerde bulunur, hikayeler anlatır. Eserlerindeki bu mütevazi çok katmanlı yapı Harun Antakyalı’nın günümüz çağdaş sanatında izlerine az rastlanan bir yer edinmesine katkıda bulunmuştur.

“Informel” – “Informal’’ Türkiye Çağdaş Sanatı alanında az görülür bir teknik kapasite ve biçimsel ifade ile kenti ve bireyi sorgulayan sıradışı bir sergi niteliğindedir. Sanatçı, bu çalışmalar ile izleyicileri sanat tarihi serüveninde resmin ulaşacağı son noktaya taşır. Antakyalı, resim ile heykel, resim ile sokak sanatı ve yine resim ile toplumcu düşünce düzlemleri aralığında oluşturduğu kendine özgü dili ile çağdaş sanatın gerek malzeme gerekse de içerik yönünden farklılaşıp geliştirilebildiği en yüksek seviyeye ulaştığı ender sergilerden bir tanesine imza atıyor. Bu yönüyle sergi, yerel ve uluslararası düzlemde büyük bir övgüyü hakediyor.

‘’Informel’’ – “Informal’’ sergisi 12/10/2016 ile 12/11/2016 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilecek.