küçük harfli tarih

Ceylan Öztürk

06 / 02 / 2015 14 / 03 / 2015


Ceylan Öztürk, “küçük harfli tarih” isimli 4. kişisel sergisi ile
ALAN İstanbul’da!

Türkiye çağdaş sanatı içerisinde hem sergi içerikleri hem de enstelasyon ve müdahale işleri ile öne çıkan Ceylan Öztürk, “küçük harfli tarih” başlıklı yeni sergisinde bir tarihçi rolüne bürünüyor ve tarihçinin subjektif bakış açısını referans alarak tarih yazımını sanatçı bireyselliğinde ele alıyor.

Sergideki eserler yöntem denemesi olarak, öznel tarih yazımı ile sanatçının sanatsal pratiği arasındaki benzerlikleri arıyor ve bunları birleştiriyor. Bu eserler kendi içlerinde birer süreci devam ettirirken, belirli sosyal ortamların soyut biçimlerini ve pratiklerini de kopya ederek, sergi içerisinde yeni bir hareket alanı yaratıyor ve izleyenin bu alanda üretken bir biçimde vakit geçirebilmesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Sergi süresince izleyicinin de sürece dahil olabileceği bu yeni mekan, ortak bir kullanım alanına dönüşüyor.

Ceylan Öztürk, “küçük harfli tarih”te tarih yazımının subjektif yaklaşımını sanatçı olarak ele almasının yanında konunun ve sürecin devamını sağlarken, sergi alanında sergi ile birlikte devam edecek ve süreci devam ettirecek bir yapı oluşturuyor. Bu sürece serginin oluşturulma süreci de dahil olurken, sergi geçmişinin kaydı sunuluyor ve öznel tarih yazımı görselleştiriliyor.

Hem birbirleriyle alt-metinsel bağlar kuran hem de birbirlerini tamamlayan hazır nesneler, sanatçı tarafından üretilen görseller, video ve dokümanlar, mekanın bütününü kaplayan ve parçaları da etkileyen büyük bir yerleştirme ile birleşiyor. İzleyicinin sergide gezdiği alanı ve sergiyi izleme şeklini değiştiren bu yerleştirmede, izleyicinin mekandaki hareketi ve mekan algısı ile tarih yazım konusu ilişkilendiriliyor.

Her sergisi kendine ait farklı bir düşünce düzleminde gerçekleşen Ceylan Öztürk, bunun için bir yandan mekanın sağladığı olasılıkları işlerine katarken diğer yandan da çok farklı türde malzemeyi sanatında kullanmayı tercih ediyor.

Tarihçi ve sanatçı arasındaki benzerliklere vurgu yapan “küçük harfli tarih” sergisi, 6 Şubat 2015 ile 14 Mart 2015 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilir.

www.ceylanozturk.com