Pedro Leitao Deshook, İstanbul’un sosyal, politik ve kültürel hayatlarındaki anlam karmaşasında yatan gizliliği incelemektedir.

Sanatçının iç mekânında kurduğu ilişkiler, kendisini dönüştürmesi ve etrafındaki dış mekanlarla kurduğu diyaloglar, ses ve ışık enstalâsyonu ile birleşmiş sergide, sanatçının tuvallerinin yaratım sürecine bir pencere açarak halkın normalde görmediği ve yaratıcılığa götüren artistik süreçlerin toplumsal farkındalığını yükseltmeyi amaçlamaktadır.