Sanat Haritası:
sanatınnesnesisanatnesnesi
Fatih BALCI
17.05-09.06.2012
“Sanat Haritası: sanatınnesnesisanatnesnesi” adlı çalışma sanat alanına ilişkin Fatih Balcı’nın yeni bir sorgulamasıdır. Bu sorgulama sanatsal etkinliğin doğasındaki değişimleri içerdiği gibi, iç içe bir yapı olarak Foucault’cu anlamıyla içeri alma ve dışlama mekanizmasını da tespit eder. Bu mekanizma ya da yapı sadece çalışma aracılığıyla tespit edilmemekte, tasarımı 2001 yılına geri giden çalışmanın realize olma serüveninde de kendini göstermektedir. Böylece çalışma birbirine bağlı katmanlar ve tartışma alanlarını da bünyesinde bulundurmaktadır. Sanat Haritası Fatih Balcı’nın yine aynı izlekte gerçekleştirdiği “Hacet” ( Olmayan Sergi) adlı çalışmasını bütünlemekte onu tamamlamaktadır. “Hacet” çalışması sanat eserinin yokluğunda sanat üzerine konuşmanın nasıl mümkün olduğunu araştırırken, “Sanat Haritası” bunu sağlayan yapının kendisini görünür kılmak istemektedir.
Fatih Balcı’ya göre klasik anlamda sanatsal etkinlik gerçeklik ve sahne ayrımıyla çalışmaktadır. Sanatsal sahne ile gerçeklik düzlemi karşılıklı olarak birbirilerini tanımlamakta ve anlamlandırmaktadırlar. Günümüzde ise bu ayrım yerini bu ikili yapının birbiri içinde eridiği başka bir yapıya bırakmıştır. Modern sanatın konu olarak dünyayı yansıtmaktan vazgeçmesi ve kendini konu alması gibi yeni bir dönüşümdür bu. Sanatsal yapı kendini konu alabilmekte, ilişkiler ağı kendini yansıtmaktan başka bir şey yapmakta zorlanmaktadır. Bugün en gerçek ve etkileyici sanat eseri sanatsal bu yapının kendisidir.