İLK EV – LEİA

18 Nisan 2012 – 12 Mayıs2012

ALAN Istanbul

SEÇİL EREL


Alan İstanbul  18 Nisan – 12 Mayıs tarihleri arasında Seçil Erel’in “İlk Ev – Leia” adlı sergisine proje odalarında ev sahipliği yapıyor.

Seçil Erel, galeri mekanının proje odalarında birbirini tamamlayan 2 yerleştirme sunuyor izleyicilere.“İlk Ev” adlı yerleştirmesinde önümüze ve üstümüze dizilen, yatay, soyut dizgelerle, mekanı,bugünün tarif edilip, geleceğin kodlandığı yaşam bekleme odasına çeviren Seçil Erel “Leia” adlı çalışmasında ise bize bizi gösteren ışıkla yeni bir varlık, biçim tarifi kazandırıyor tuvaline. Sanatçı resim öncesi ve sonrasına dizilen, yüzeyi oluşturan ve izleyici yönlendiren yaşam ve algı katmanlarını zaman ve mekanda yeniden kurguluyor.

Işıkla aydınlanan veyatay dizgelerle deneyimlenen yaşam yolunu içine beklentinin, umudun karıştığı bakılası, şeffaf ve ışıklı bir deneyime dönüştüren sanatçı, yaşamı kodladığımız bekleyişleri ve var olmayı seçtiğimiz biçim ve mekanı sorguluyor bu sergisinde. Bu dizgeler bir bebeğin doğmadan önceki sessiz bekleyişini, beklerken izlediği yüzlerce yaşam izini, bir annenin doğacak çocuğu için sıra sıra dizeceği umut dolu ihtimalleri de taşıyor kendi özünde.

“Son dönem yapıtlarında insan aklıyla planlanmış düzenekleri sorguladığı soyut yüzeyleri, içlerinde ve aralardaki şeritlerde uyguladığı organik titreşimlerle katılıklarından uzaklaştıran Seçil Erel, Alan İstanbul’daki sergisi ile mimari hatırlatmaları, mimarinin kendi iç, gerçek boyutuna taşıyor, akılla şekil alan tuval biçimini ışıkla ve ortamla kenarsız bırakıyor. Zamana dair süregelen sorgusuna, belki de zamanı kavrayabilmek için icat ettiğimiz, takip, beklenti ve umut gibi kişisel tercihler ekliyor. Öncenin organik titreşimlerini ise vurgulayarak, zamana, mekana, ışığa ve bunlar aracılığı ile öznel var oluş tercihlerine teslim ediyor.”