TEST YAYINI

Broadcast Testing

MURAT PULAT

04/10/2012 – 03/11/2012

ALAN İstanbul

Türk çağdaş sanatının uluslararası arenada parlayan ismi Murat Pulat 3 yıl sonra 3. kişisel sergisi ile ALAN İstanbul’da!

Murat Pulat “Test Yayını” isimli kişisel sergisinde televizyon ekranı ve sinema perdesi ile izleyiciler arasındaki ara-yüzde kendisini gösteren imgelemin resimlerini sunmaya devam ediyor. Çağdaş sanatın çok geniş çeşitlilikteki uygulama tekniklerinden ziyade tuval üzerine yağlı boya resim tekniğini kullanan sanatçı; geleneksel bir “medium” ile güncel bir dili mümkün kılıyor. Böylece kalıcı serileri ile Andy Warhol’dan Chuck Close’a uzanan bir dizge üzerindeki yerini alıyor.

Özellikle Jean-Luc Godard, François Truffaut gibi “Fransız Yeni Dalga” yönetmenleri ve Ingmar Bergman’ın filmlerinden sekansların ağırlıklı olarak öne çıktığı çalışmalar, sanatçı ile izleyici arasında duygusal ve içten bir iletişimi kurmayı amaçlıyor. Seçilen imajın etkisi, yoğun yağlıboyanın görsel etkisi ile birleşerek izleyici üzerinde derin bir estetik etki bırakıyor.

“Test Yayını” sergisi 4 Ekim 2012 – 3 Kasım 2012 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilir.