New Photography

Eylül Aslan, Bora Ayonur, Zeynep Beler, Asger Carlsen, David Chancellor, Alejandro Chaskielberg, Yusuf Darıyerli, Engin Gerçek,  Yiğit Günel, Gert Jochems, Catherine Larré, Cansu Korkmaz, Camille McOuat, Evzen Sobek, Arslan Sükan, Devin Yalkın, Cemre Yeşil

12 /05 / 2015 27 / 06 / 2015


Küratörler: Efe Korkut Kurt, Zeynep Özkanca

ALAN İstanbul, “NEW PHOTOGRAPHY” sergisi ile çağdaş sanatın içindefotoğraf konusunda öne çıkan sanatçıların işlerinden bir seçki sunuyor.

Fotoğraf, günümüz çağdaş sanatının geldiği yerde en belirleyici sanatsal ve teknik üretim araçlarından biriyken, plastik sanatlara etkisinin ötesinde, görsel sanat üretimi açısından ayrıksı bir alan olarak vazgeçilmez bir konumda duruyor. Hem çağdaş sanat içinde geniş bir spektrumda kullanılan bir “medium” hem de kendi olanakları içerisinde kendine özgü bir ifade alanı olarak fotoğrafın geldiği nokta daha iyi değerlendirilmeyi ve anlaşılmayı bekliyor.

Bu proje sergisi, İstanbul merkezli üretim yapan çağdaş sanatçılara, uluslararası alanda kendine yer edinmiş halkayı da ekleyen bir seçki sunuyor. Bu seçki, dijital çağın getirdiği görselin parlak ekrandaki duruşunu mekan vurgusuyla yerleştirmenin sağladığı kurguya dönüştürüyor. Her fotoğrafın kendi duyumunun gerektirdiği teknikle baskıya ulaşması,  mekan üzerinde birbirleriyle konuşabilir bir dokuyla yer almaları aracılığıyla kolektif algıya atıfta bulunuyor.

Çağdaş sanat içerisinde farklı sanatçıların birbirinden farklı biçim, bağlam ve süreçlerde fotoğrafı kullandığı düşünüldüğünde belirli gruplamalar yapılması zorunlu görülmektedir. Bu sebeple NEW PHOTOGRAPHY projesi ilk ekseninde; görsel estetiğin öne çıktığı veriler ile bu estetiği fotoğrafın imkanları içerisinde kendi tarzlarını oluşturarak sağlamış genç sanatçıların çalışmalarını bir araya getirmekte ve işler ile sanatçılar arasındaki diyaloğu gözetmektedir.

NEW PHOTOGRAPHY sergisi 12 Mayıs – 27 Haziran 2015 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilir.